دلم برای یک نفر تنگ است….
نه میدانم نامش چیست…و نه میدانم چه می کند…
حتی خبری از رنگ چشم هایش هم ندارم….
رنگ موهایش را نمی دانم….
لبخندش را …فقط میدانم که باید باشد و نیست

اس ام اس دلتنگی مرداد ۹۱ www.gsmyha.com

اگر دلت گرفت سکوت کن !!این روز ها هیچکس معنی دلتنگی را نمیفهمد!!!!!

.

.

.

از جدا شدن نوشتی ؛ رو تن زخمی هر برگ
گریه کردم و نوشتم ؛ نازنینم یا تو یا مرگ
به تو گفتم باورم کن میان این همه دیوار
تو با لبخندی نوشتی همنفس خدانگهدار

.

.

.

همیشه دلتنگی به خاطر نبودن کسی نیست
گاهی بخاطر بودن کسی ست که حواسش به تو نیست .. !

.

.

.

آنقدر سرگرمِ “اوقات فراغت” بودم،
که فکری به حالِ …
“روزهای فراقت” نکردم.

.

.

.

تاریکی اتاقم شکسته می شود با نوری ضعیف …
لرزشی روی میز کنار تختم میفتد ..
از این صدا متنفر بودم اما …
چشم هایم را میمالم ..
new message
تا لود شود آرزو می کنم … کاش تو باشی …

سکوت می کنم ، آرزوی بی جایی بود !!

.

برای خواندن بقیه اس ام اس ها به ادامه مطلب برویدUnknown Object

.

این روزها زیادی ساکت شده ام
حرف هایم نمی دانم چرا به جای گلو ، از چشم هایم بیرون می آیند

.

.

.

دلم برایت تنگ شده است…فقط همین

.

.

.

ارزش دل قد یک مورچه است:
هر دو خواسته یا ناخواسته زیر پا له میشوند

.

.

.

دلگیری عصر جمعه نه از بین میرود نه عادی میشود فقط از هفته ای به هفته دیگه منتقل میشود…!!!

.

.

.

اسب نفس بریده را طاقت تازیانه نیست…..!!!

.

.

.

خود را به که بسپارم وقتیکه دلم تنگ است/پیدا نکنم همدل دلها همه از سنگ است

.

.

.

گاه دلتنگ میشوم ،دلتنگتر از همه ی دلتنگی ها گوشه ای مینشینم و حسرتها را میشمارم ،باخت ها را و صدای شکست ها را ،من کدام قلب را شکستم و کدام خواهش را نشنیدم و به کدام دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگ توأم؟

.

.

.

خود را به که بسپارم ، وقتی که دلم تنگ است پیدا نکنم همدل ، دلها همه از سنگ است گویا که در این وادی ، از عشق نشانی نیست گر هست یکی عاشق ، آلوده به صد رنگ است .

.

.

.

دلم برایت تنگ است… انقدر که دیگر میخواهم برای تمام دنیا فریاد بزنم این دلتنگی را…

.

.

.

خیره میشوی در چشمهایم…
می دوزم نگاهم را…
تا نفهمی چقدر دلتنگت بودم!

.

.

.

کفش هم اگر تنگ باشد ، زخمی می کند
وای به روزی که دل ، تـنگ بـاشد . . .

.

.

.

دلم تنگ است …
پرواز میخواهم؛
تا کجایش را نمیدانم؟
از زمین بیزارم …

.

.

.

آرامم… مثل مزرعه ای که محصولش را ملخ ها خورده اند. با این اوضاع دیگر نگران داس ها نیستم.

.

.

.

هواشناس نیستم اما فکر میکنم هوای دلم ابری خیال توست . . .

.

.

.

مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟
بـگـذارسـخـت باشم و سـرد !!
بـاران کـه بـاریــد … چـتـر بـگـیـرم و چـکـمـه !!!
خـورشـیـدکـه تـابـیـد … پـنـجـره ببـندم و تـاریـک !!!
اشـک کـه آمـد … دسـتـمـالـی بـردارم و خـشـک !!!
او کـه رفـت نـیـشخـنـدی بـزنـم و سـوت . . .

.

.

.

هوای تو دارم…
چه هوای لطیفیست برای نفس کشیدن..

.

.

.

طعمی تلخ تر از دوری نچشیدم..
اما حرف تو که باشد،فاصله سم است..

.

.

.

دله سبزم را گره زد …
و رفت تا به آرزو هایش برسد…

.

.

.

قفس تنگ فلک جای پریشانی نیست یوسفی نیست در این مصر که زندانی نیست.
(صائب تبریزی)

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here