خدایا . . .
زیباترین لحظه ها را نصیب مادرم کن. . .
چرا که او زیباترین لحظه های زندگیش را
به خاطر من از دست داده است…
اس ام اس های زیبا و خواندنی شهریور ماه ۹۱
رقاص که باشی ، دیگر آهنگ خاصی مــعنی ندارد
بـا هـر آهنگی بـاید برقـصی !!!
و ایـن روزهـا . . .
چه بـد آهنگــ هایـی میزنـد روزگــــار ،
و مـن . . .
هر روز برایش میرقــصم
.
.
.
امــروز فنجـانم را بـ ـه یـاد تـ ـو
پـر از گـ ـل کـرده ام
شایـد هـ ـوای دلــم کمـی بـه هـوای
دلـ ـت بهــاری شـ ـود!
.
.
.
بـرایــ دلـــــ منــــ
همیشهـــ "تــو" خواهــــی ماند…
حتی اگر …………..
مخاطبـــــــ تمامـــــــ این نوشته هایمــــ " او " شونــــد!
.
.
.
"دوســـــتـتـــــــ دارمــ هــآیــت " را به بــآد می سپـــآرمــــــــــ
بُگــــذار تمـــــآمی ِ کـــودکـآن جَهـــــآن غــــرق شــــــوند در
شـــآدی ِ ترکــآنــــدن حُبـــابهـــــآی ذهـــــن نــآرنجی تــــو …. !

.

برای خواندن به ادامه مطلب بروید

.

چه داروی تلخی است وفاداری به خائن
صداقت با دروغگو
و مهربانی با سنگدل . . .
.
.
.
آب نریختـــــم که برگردی
آب ریختـــــم تـــا پاک شود
هر چه رد پای توست …..از زنـــدگی ام…!
.
.
.
درویشى را دیدم شتابان مى دوید. گفتم درویش کجا؟ گفت مراسم عزا ، گفتم مگه کى مرده؟ آهی کشید و گفت معرفت و وفا

 

.
.
.
بعضی وقتا دوست دارم وقتی بغضم میگیره خدا بیاد پایین و اشکامو پاک کنه دستو بگیره و بگه آدما اذیتت میکنن بیا بریم…
.
.
.
رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم بلکه تو کوجه های خاکی محلمون یاد گرفتم پس خوب می دونم برای کدوم رفیق زمین بخورم که از زمین خوردنم شاد نشه بلکه دست خاکیم رو بگیره و منو از زمین بلند کنه
.
.
.
اگر زندگیم دریک کاسه آب خلاصه میشد آنرا بدرقه راهت مىکردم . . .
.
.
.
جلوترنیاخاکسترمیشوى!!!
اینجادلی راسوزانده اند
.
.
.
به غصه هایت فکر نکن.بزار آنها فکرکنند وحسرت با تو بودن را بخورند
.
.
.
کاش همیشه مثل ماه رمضون منتظر اذون صبح باشیم….
کاش
.
.
.
گاهی کلام
در وصف واقعیت کم میاره
ناچار
این سه نقطه …
دیگر هیچ!!!

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here