اگـــــــــــــــــــــــــــه واقعا کسی بخاد ازدواج کنه میتونه

اونایی نمیتونن که میگن :
همه ی دخترا بد هستن
همه ی پسرا هوس باز هستن

مشکلات مالی این چند ساله ی احمدی نژاد زیاد شده
اما این حرف ها همیشه بوده

دخـــــتــــرم :
اگه فرصتهای مناسب برای ازدواج موفق رو از دست دادی:
بین خاستگارات دل دل نکن
وقت بگذار در موردشون تحقیق کن و یکیشون رو انتخاب کن

مهریه سنگین شرط نکن
در قبال مهریه کم جهاز کم هم بده

جهاز که زیاد باشه اگه موقع خرید پول خرید وسیله ای رو هم داشته باشی نمیخری چون یکیش رو داری

پـــســــــــــــــــــرم :
اگه فرصتهای مناسب برای ازدواج موفق رو از دست دادی:
یه مقدار که دخترا رو شناختی
یه کاری گیر بیار
بگرد یه دختر کم توقع (کم توقع نسبت به درآمد ماهیانت) رو پیدا کن

———————-.-.-.————————-——–.-.-.-.———
یه عقد کنان ساده و کم مهمان برگزار کن

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here