این شمـــــــــا و این هم جنگنده پیشرفته ایرانی «F-313»

سطح مقطع راداری بسیار کم

تجهیزات الکترونیک بسیار پیشرفته
قابلیت پرواز از باندهای کوتاه STOL
قابلیت پرواز در ارتفاع پست
مجهز به کاناردهای پیشرفته
تعمیر و نگهداری آسان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here