تنبل ترین‌ها بر اساس چهار معیار کسانی که بیشترین کالری را مصرف می‌کنند، بیش از همه تلویزیون و اینترنت می‌بینند و کمتر ورزش می‌کنند…
 

آمریکایی‌ها، کانادایی‌ها و بلژیکی‌ها لقب تنبل ترین مردم جهان را به خود اختصاص دادند.
تنبل ترین‌ها بر اساس چهار معیار کسانی که بیشترین کالری را مصرف می‌کنند، بیش از همه تلویزیون و اینترنت می‌بینند و کمتر ورزش می‌کنند، انتخاب شده اند.

 

آمریکایی‌ها از نظر میزان کالری دریافتی و تماشای تلویزیون تنبل ترین مردم جهان هستند. اما از نظر ورزش نکردن و استفاده بی رویه از اینترنت مقام سوم را به دست آوردند.
در این میان، بلژیکی ها به خاطر خوردن بیش از حد نان های شیرینی گوفر و سیب زمینی سرخ شده آغشته به سس مایونز توانستند عنوان سوم را در میان تنبل ترین ملت به دست بیاورند.
بر اساس این گزارش ترکیه و انگلیس مقام چهارم و پنجم را از آن خود کردند.

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here