در سال 1961 یک تیم سه نفره شامل یک پزشک ، یک مهندس و یک هواشناس از طرف شوروی سابق به قطب جنوب اعزام شدند.
در حین سفر لئونید روزگف به عنوان پزشک تیم احساس سوزش شدید در شکم خود میکند بطوری که ادامه سفر برای وی ناممکن میشود.
وی این درد را ناشی از عفونت آپاندیس تشخیص داده و مجبور میشود به کمک دو همسفر خود و با بیحسی موضعی آپاندیس خود را عمل کند !

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here