"علی پیرهانی" دومین مرد چندزبانه جهان با قدرت تکلم ۱۹ زبان زنده جهان بعد از دکتر جکسی ریچاردز آمریکایی که میتونه به ۲۳ زبان جهان صحبت کنه دومین فرد چندزبانه ی جهانه.. حیرت آور اینجاست که علی در ۲۴ سالگی تونسته ۱۹ زبان رو یاد بگیره ولی جکسی ریچاردز در ۶۸ سالگی تونسته ۲۳ زبان رو یاد بگیره .علی پیرهانی می گوید که می خواهد رکورد پرفسور جکسی ریچاردز را بشکند

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here