توی زندگی مشترک این روزها
به جای اینکه برای همسرمون پل باشیم
اون رو پل میکنیم برای رسیدن به خواسته هایمان

اما وقتی موقع پل شدن خودمون میرسه میگیم :
نه امروز حوصله ندارم
با دوستم قرار دارم
حالا یه وقت دیگه
————————————
زندگی ای که زوجین برای پل شدن از هم سبقت نگیرند ، دوامی نداره

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here