به گزارش تلویزیون راشاتودی گزارش داد
آندره گولوین گفت: روی سنگ قبر صرفا نام تاریخ تولد و وفات درج می شود اما
بیشتر مردم هیچ چیز درباره زندگی فرد متوفی و دستاوردهای وی از زمان تولد
تا موعد مرگش نمی دانند.
مخترع
جوان روس افزود:

سنگ قبری ساختم که بازدید کنندگان از قبرستان با استفاده از صفحه لمسی رایانه ای آن اطلاعات کافی و همچنین تصاویر ثابت و متحرک
درخصوص فردی که در آن قبر نهاده شده و چگونگی دوران زندگانی وی به دست آورند.
وی اضافه کرد: بازدیدکنندگان می توانند با دوربین رایانه ای نصب شده در بالای این سنگ قبر برای بستگان میت پیام هایی مصور و گویا بگذارند.
در این حال منتقدین به این اختراع جدید می گویند: قبرستان محل آرامش گذشتگان و تفکر بازماندگان است از این رو محیط گورستان با نصب چنین تجهیزات الکترونیکی یا ضبط پیام های تصویری و صوتی و ایجاد سر و صدا سازگار نیست.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here