یک موسسه تولید مواد غذایی دربیرمنگام راهی برای مشکل شستن ظروف اندیشیده است و آن هم خوردن ظرف های غذاست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،ِ براساس برنامه شرکت بات فودز این موسسه ازماه بعد غذاهای اماده طبخی به بازار عرضه می کند که درداخل ظرف هایی ازخمیرقراردارند.

 

پس ازگرم کردن این غذاهای آماده و پس ازخوردن آن شخص می تواند خمیر پخته شده را که مانند نان است به راحتی بخورد.تا مجبورنباشد ظرف را بشوید.

 

براساس اعلام این شرکت محصولات مختلف شامل سوپ ها خوراک های مرغ و گوشت ِ پاته و خواراک سبزیجات قرارگرفته دراین خمیرها درنیمه دوم امسال درتمام سوپرمارکت های سطح انگلستان توزیع خواهند شد.

 

به ادعای دیوید ویلیامز مدیرشرکت هیچ ماده شیمیایی به خمیراستفاده شده اضافه نشده است و تنها خمیردردرجه ای پخته شده که با بقیه غذا هماهنگ گردد ..

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here