مردى با ۲۱۰۰ سوزن در سر رکورد دار گینس شد ! + عکس

 

موهانتاس سیوانایاگام ۲۱۰۰ سوزن مربوط به طب سوزنی را بر سر و صورت خود فرو کرده و رکورد ۲۰۲۵ سوزن را که متعلق به خود وی در سال ۲۰۱۱ بود را شکست.
قبل از وی وی شنگچوی چینی با ۲۰۰۹ سوزن رکورد دار بود. وی وقتی ۲۳ ساله بوده به کانادا مهاجرت کرده و اینک ۳۷ سال سن دارد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here