مـرز دریای شمال و بالتیک که به طور شگفت انگیزی هرگز از بین نمیرود …
.
و این همان چیزی است که در قرآن آمده است.

سوره مبارکه الرحمن
مرج الْبحْریْن یلْتقیان (19) بیْنهما برْزخٌ لا یبْغیان (20) فبأی آلاء ربکما تکذبان (21) یخْرج منْهما اللؤْلؤ و الْمرْجان (22)
(19)٫ دو دریا را به گونه ای روان کرد که با هم برخورد کنند.(20)٫ اما میان آن دو حد فاصله است که به هم تجاوز نمی کنند.(21)٫ پس کدامین نعمتهاى پروردگارتان را انکار می کنید؟(22)٫ از آن دو، مروارید و مرجان خارج می شود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here