پرویز پرستویی و بدرقه جانباز ۷۰% شیمیایی حاج ناصر افشاری برای درمان به آلمان.

پرویز پرستویی ۴ ماه تمام پیگیر اعزام این جانباز شیمیایی برای درمان بود که هیچ گونه ترتیب اثری داده نشد.
و این شخص با هزینه شخصی خود به این سفر رفت….

کم نیستند این قبیل افراد جانباز ,که از پس ِ هزینه های عادی درمان خود بر نمی آیند و فقط حرف و متلک میشنوند و علاوه بر درد جسمی ,درد روحی سختی را هم تحمل میکنند…..

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here