بارون. بازم دوباره. تصمیم. چشمامو میبندم. حرفای ناگفته. قلبم

خوب فکر کن. راه شمالی. راهرو. رویا. صدام کن. عطر نرگس

برای دریافت کدها به ادامه مطلب بروید

کد آهنگ پیشواز آلبوم تصمیم علی لهراسبی ایرانسل

کد را به ۷۵۷۵ ارسال کنید

٣٣١٣٧۴٠
بارون

٣٣١٣٧٣٧
بازم دوباره

٣٣١٣٧٣۶
تصمیم

٣٣١٣٧٣٢
چشمامو می بندم

٣٣١٣٧٣٣
حرفای ناگفته

٣٣١٣٧٣۴
حرفای ناگفته ۲

٣٣١٣٧٣۵
خوب فکر کن

٣٣١٣٧۴٢
راه شمالی

٣٣١٣٧٣٩
راهرو

٣٣١٣٧۴٣
رویا

٣٣١٣٧۴١
صدام کن

٣٣١٣٧۴۴
عطر نرگس

٣٣١٣٧٣٨
قلبم

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here