حریم به کنار…

تورم جهانی و داخلی به کنار…
هدفمند کردن یارانه ها و گران شدن برخی اقلام به کنار…
در این شرایط اقتصادی…
چرا ما مردم به هم رحم نمی کنیم؟ چرا دلمان به حال هم نمی سوزد؟
به جای نق زدن به دولت و نظام و غیره یکم هم اخلاق و انصاف خودمان را درست کنیم!!

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here