دانشمندان پس از بررسی‌های مجدد، عنوان داغترین دمای تجربه شده در جهان را به «دره مرگ» واقع در كالیفرنیا اعطا كردند…

دانشمندان پس از بررسی‌های مجدد، عنوان داغترین دمای تجربه شده در جهان را به «دره مرگ» واقع در كالیفرنیا اعطا كردند.
پیش از این شهر العزیزه لیبی با 136.4 درجه فارنهایت این عنوان را داشت، اما بررسی‌های مجدد محققان پس از 90 سال نشان داده كه كالیفرنیا در دهم ژوئیه 1913 با 134 درجه فارنهایت گرمترین دمای جهان را خود تجربه كرده است.
دمای پیشین ثبت شده برای لیبی كه در 13 سپتامبر 1922 در یك پایگاه نظامی ایتالیایی ثبت شده بود، همیشه با تردید روبرو بود، اگرچه كشور لیبی همیشه با دماهای بالا روبرو بوده است.
شعر العزیزه در 56 كیلومتری جنوب غرب تریپولی در ساحل مدیترانه قرار دارد. این دریا از تاثیر قابل توجهی بر محیط اطراف خود برخوردار بوده كه هیچ كدام از آنها از این دمای بالای ثبت شده برای العزیزه برخوردار نبوده‌اند.
دانشمندان با مقایسه دمای ثبت شده برای منطقه با دماهای ثبت شده پیش و پس از این سال دریافتند كه آنها با هم سازگار نبوده و به بررسی ركوردهای تاریخ برای ارزیابی دماهای معقول پرداختند.

 

آنها با شناسایی و بررسی كتاب ثبت دمای اصلی دریافتند كه پنج مشكل اصلی در اعلام لیبی برای برخورداری از داغترین دمای جهان وجود دارد: این تجربه توسط یك ناظر جدید و بی‌تجربه ثبت شده بود، دما با ابزاری سنجیده شده كه حتی در آن زمان نیز قدیمی محسوب می‌شده، محل نظارت نمایشگر محیط اطراف آن نبوده، میان دماهای سنجیده شده در دیگر بخشهای منطقه سازگاری وجود نداشته و با دماهای ثبت شده پس از آن سال خوانش نداشته است.
این دانشمندان دریافتند كه دمای اعلام شده تا 12.6 درجه فارنهایت بیشتر از دمای ممكن در آن ناحیه بوده است.
این اطلاعات به جوامع دارای تجربیات هوای بسیار شدید كمك می‌كند تا یك برنامه جامع را برای این شرایط ایجاد كنند

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here