این تزئین را هم می توانید برای سالاد و هم صبحانه و عصرانه استفاده نمایید.
 
پنیر رو به شکل مربع برش دهید.
گوجه های گیلاسی رو نیمه برش داده و از فلفل سیاه خورد شده برای خالهای بالهای کفشدوزک و از زیتون هم برای سرکفش دوزک های خوشگل استفاده کنید.
این تزئین را هم می توانید برای سالاد و هم صبحانه و عصرانه استفاده نمایید.
 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here