پدری که وصیت کرد پسرش این سه کار را در زندگیش نکند

پدری که وصیت کرد پسرش این سه کار را در زندگیش نکند بعد از این که پدر ازدنیا رفت پسر خواست بداند که چرا پدرش...

شعر و قصه کودکانه

    درآن كوه بزرگ خانه كوچك عمو  حسن قرار داشت. او به تنهایی در خانه ی خیلی كوچكی در میانه راه بالائی كوه  زندگی می...