Category: گزارشهای علمی

آیا سفید شدن موها قابل برگشت است؟

آیا سفید شدن موها قابل برگشت است ، سفید شدن زودرس موها, پیری زودرس, دلایل سفید شدن موها ,جلوگیری از سفید شدن موها,سفید شدن زودهنگام موها, رنگ موها ، تار سفید

آیا سفید شدن موها قابل برگشت است؟

 

در واقع باید گفت نمی‌توان از سفید شدن موها جلوگیری کرد، موهای شما مطابق خصوصیت ژنتیکی و الگوی ارث خانوادگی‌تان در سن خاصی سفید می‌شود. این سفیدی موها قابل برگشت نیست و موهایی که در اثر ارث یا کهولت سنی سفید شده‌اند دیگر فاقد رنگدانه‌اند و تنها می‌توان با رنگ کردن آن را مخفی کرد…

 

بیشتر بخوانید !