Category: مكانهاي تاريخي ايران

آرامگاه خشایارشاه-نقش رستم

آرامگاه خشایارشا هخامنشی نقش رستم (مرودشت-شیراز)

 
خانه ای در روستای کندوان متعلق به ۷۰۰ سال پیش